Privacy

Disclaimer / Privacy policy / Cookie beleid
Lees a.u.b. onderstaande disclaimer, privacy policy en ons cookie beleid door om er zeker van te zijn dat we jouw privacy beschermen.

Stichting Kinderfonds Franniez, gevestigd aan de Fie Carelsenstraat 7, te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

website:   https://franniez.nl     |    email:   info@franniez.nl  


Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderfonds Franniez verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken enkel en alleen voor de betreffende diensten:

- Voor- en achternaam (MijnFranniez, GoudenFranniez)
- Geboortedatum (Franniez-app)
- Adresgegevens (MijnFranniez)
- Telefoonnummer (vrijwilligers en sponsoractievoerders)
- E-mailadres. (Gouden Franniez, MijnFranniez, Nieuwsbrief, donaties)
- Bankrekeningnummer:  (automatisch incasso donateurs)

- Beeldmateriaal (social media, website, nieuwsbrief)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderfonds Franniez verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@franniez.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kinderfonds Franniez verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Marketingactiviteiten, ter verbetering van het product en om zoveel mogelijke kinderen en ouders te kunnen steunen d.m.v. de Franniez Methode
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Kinderfonds Franniez neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kinderfonds Franniez) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kinderfonds Franniez bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: MijnFranniez persoonsgegevens > tot beëindiging abonnement / GoudenFranniez mailadres > tot de abonnee zich afmeldt / Nieuwsbrief mailadres, voornaam en achternaam, adres > tot de abonnee zich afmeldt, opt-out / Franniez app, persoonsgegevens > tot beëindiging abonnement

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderfonds Franniez verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kinderfonds Franniez gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt zij analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderfonds Franniez en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens sturen naar info@franniez.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), je paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Kinderfonds Franniez wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kinderfonds Franniez neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@franniez.nl. Kinderfonds Franniez heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 
we hebben een eigen server met anti-virus en phishing beveiliging tegen ongewenste bezoekers zoals hackers.
- beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Background

Doneer en steun chronisch zieke kinderen

Met elke donatie van €35 steunt u een chronisch ziek kind tot zijn 18e verjaardag.

Ik doneer een bedrag van