Mensen achter Franniez

Bestuur

Hans Snik

Hans Snik

voorzitter

Onze aandacht en inzet immers meer dan waard!

Na een lange carrière in het onderwijs en diverse voorzitterschappen van Raden van Toezicht in het onderwijs en een woningcorporatie, dacht ik daadwerkelijk met pensioen te gaan. Maar dan ontmoet je Franny Slingerland, een vakkundige, zeer bevlogen vrouw met een prachtig idee en een missie. De naamgever van de Franniez, een systeem om kinderen te ondersteunen in voor hen zo moeilijke tijden. En heel belangrijk, het is vaak een aanknopingspunt met ouders, familie, vriendjes en vriendinnetjes te praten. Uit eigen ervaring weet ik hoe verdrietig het is als je kind ernstig ziek is. En hoe moeilijk het soms is met elkaar daar over te spreken. Gelukkig is onze zoon na een lange periode weer hersteld.


Toen Franny me vroeg of ik mogelijk voorzitter van het bestuur wilde worden, ben ik me gaan verdiepen in de werkwijze van Kinderfonds Franniez. Na het bekijken van de uitstekende site en een eerste kennismaking met de bestuursleden was het me duidelijk dat de stichting wordt gerund door zeer enthousiaste vrijwilligers en ter zake kundige bestuurders. Daarbij wordt niemand betaald waardoor alle inkomsten effectief en rechtmatig worden ingezet.


Ik hoop als voorzitter mijn steentje bij te kunnen dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Franniez, chronisch zieke kinderen zijn onze aandacht en inzet immers meer dan waard!

Lees meer Lees minder

Diana Driebergen

Diana Driebergen

penningmeester

.. zij hebben geen keuze


Een van de dingen waar ik blij van wordt zijn uitdagingen. Uitdagingen in werk of privé, door nieuwe dingen te doen, nieuwe mensen te ontmoeten of taken op te pakken die buiten mijn comfort zone liggen.
Chronisch zieke kinderen staan voortdurend voor uitdagingen, alleen hebben zij geen keuze. Ik had wel een keuze toen ik gevraagd werd penningmeester te worden van Kinderfonds Franniez. En ik ga de uitdaging graag aan.

Franniez is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven en fondsen. Dat schept verantwoordelijkheid, vertrouwen moet waargemaakt worden. Dat betekent dat donaties besteed zullen moeten worden in lijn met de doelstelling van de stichting en dat gelden zo efficiënt mogelijk besteed worden. Het bestuur legt met de jaarrekening elk jaar verantwoording af, zowel over de inkomsten als de uitgaven van de stichting. Ik zal mij inspannen om dat zo transparant mogelijk te doen en in lijn met de regels die voor stichtingen zijn opgesteld.

Diana Driebergen

Partner/registeraccountant bij Driebergen Accountants – Rijnsburg

Lees meer Lees minder

Franny Slingerland

Franny Slingerland

bestuurslid

.. een droom, een wens is uitgekomen

Een eigen verzamelsysteem voor chronisch zieke kinderen.

Al vele jaren werk ik met plezier in de zorg. In het ziekenhuis, de thuiszorg en op de mytylschool heb ik veel kinderen ontmoet. Kinderen zijn voor mij bijzonder in wie zij zijn en in wat zij doen.

In april 2012 zijn wij met dit idee aan de slag gegaan en nu sta ik samen met de initiatiefnemers op de website. Daar ben ik heel trots op. Het kinderboek ”Samen kunnen we alles” bewijst ook bij de Franniez dat dát waar is.

Door samen zoveel te bedenken en te doen, maken we de wereld een heel klein beetje mooier. De wereld van het chronisch zieke kind en het gezin een beetje minder zwaar. Daarom hoop ik dat ons verzamelsysteem een positieve bijdrage mag leveren in het leven van deze groep kinderen en hun familie.

Als kinderverpleegkundige weet ik hoe belangrijk een verzamelsysteem is. Dat stimuleert ons en maakt dat wij met veel energie aan dit project werken!

Bijna 10 jaar verder hebben meer dan 40 zorginstellingen zich aangemeld en krijgen kinderen in het ziekenhuis, via de thuiszorg of met MijnFranniez thuis hun oh zo belangrijke Franniez!

 

Franny Slingerland

Senior kinderverpleegkundige LUMC

Lees meer Lees minder

Marieke Vochteloo

Marieke Vochteloo

bestuurslid

.. wat moest zij nou met een ijzeren spiraal en stickers?

“Jij krijgt van ons een Franniez-spiraal” werd er ruim 2 jaar geleden tegen mijn dochter Emma, toen 10 jaar, gezegd. In eerste instantie stonden wij als ouders de arts een beetje verrast aan te kijken, onze dochter was bijna 11, wat moest zij nou met een ijzeren spiraal en stickers?? Inmiddels weten we wel beter…

Emma heeft een chronische darmziekte en moet daarvoor regelmatig naar het ziekenhuis voor onderzoek en medicatie. We merken dat het Franniez verzamelsysteem Emma en ons op meerdere manieren helpt;

  • Het is een beloning en soms “het zetje in de rug” wat nodig is voor de vervelende en soms pijnlijke of spannende dingen die er gebeuren moeten.
  • Het geeft Emma de gelegenheid te vertellen over, en familie en vrienden een aanknopingspunt om te informeren naar, haar ziek zijn en de ziekenhuisbezoeken.
  • Het geeft een chronologisch beeld van alles wat ze heeft meegemaakt.
  • Het vrolijkt de saaie ziekenhuiskamer op.

Als moeder van een chronisch ziek kind weet ik inmiddels als geen ander wat dit verzamelsysteem kan betekenen. Het mag duidelijk zijn, dat toen mij gevraagd werd na te denken over een plekje in het bestuur van Franniez, ik me zeer vereerd voelde en daar volmondig “JA” op geantwoord heb.

Sinds december 2016 vertegenwoordig ik met trots het “patiëntenbelang” binnen het bestuur.

Marieke Vochteloo

Moeder van Emma en Joris,
leerkracht basisonderwijs

Lees meer Lees minder

Martin Vreeken

Martin Vreeken

bestuurslid

... ik kon onmogelijk “niet meedoen”


Vanuit het meewerken op de “ inpak “ van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden (SSOL) kwam ik in aanraking met Kinderfonds Franniez. SOL is een samenwerkingsverband van de “Leidse” special onderwijsscholen en verzorgt o.a. Leren Op Locatie stages voor leerlingen. Groepen met leerlingen, uit verschillende scholen samengesteld, kunnen ervaring opdoen bij o.a. de repro, met kopieerwerk, in de kaarsenmakerij, de tuin, de kantine bij de afhaalbalie, bij de lunchverzorging …… en bij de INPAK afdeling. 

Een groot deel van het werk op de “INPAK” is het “draaien” van de Franniez spiralen. Spiralen in de kokers doen met stickers en folders. Kokers in de dozen verpakken en klaar maken voor verzenden, hoort er allemaal bij. Dit zijn slechts enkele van de werkzaamheden daar, maar heel waardevol voor de leerlingen. Praktisch ervaring opdoen in het productieproces, ontwikkelen van vaardigheden en verantwoording nemen/krijgen en hoe daarmee omgaan.
De één doet aan alle taken/onderdelen mee en een ander verzorgt alleen de stickers in de koker. Ieder draagt, op een eigen manier, bij.

“Vele handen maken licht werk”, noemde ik als aanduiding van al de verschillende taken en handelingen toen Franny een keer bij de “Inpak” langs kwam. Daar kwam ze in later stadium nog een keer op terug en vroeg me toen een bijdrage te geven in het bestuur. 

Na wat verder verdiepen in het Kinderfonds, ik kende immers alleen de inpak, en het bemerken dat zo’n grote groep betrokkenen een bijdrage levert en probeert om Franniez beschikbaar te stellen op veel verschillende locaties, kon ik onmogelijk “niet meedoen”.
Ieder bijdrage en inzet telt…!

Lees meer Lees minder

Comité van aanbeveling

Prof. dr. E.H.H.M. ( Edmond) Rings

Prof. dr. E.H.H.M. ( Edmond) Rings

Afdelingshoofd Kindergeneeskunde WAKZ – LUMC en Erasmus MC

houvast bij een onvoorspelbare tocht!

Franniez staat voor golven moed bij voor- en tegenspoed. Chronisch zieke kinderen leven met hun ouders op de golven van hoop op genezing. Een onvoorspelbare tocht van voor- en tegenspoed. Houvast en uitingen van hoop, waarvoor de treetjes in het spaarsysteem bedoeld zijn, krijgen grote betekenis voor het kind dat verzeild raakt op deze tocht. Van harte ondersteun ik dan ook dit geweldige initiatief, dat zich richt op de onvoorspelbare tocht, op het kind dat de tocht maakt. De kleurige constructie biedt dit houvast en wordt de herinnering aan bijzondere momenten in een leven dat onze steun en houvast maximaal nodig heeft.

Edmond Rings, Afdelingshoofd Kindergeneeskunde WAKZ – LUMC en Erasmus MC

Lees meer Lees minder

Mr. drs. P. (Paul) Bilars

Mr. drs. P. (Paul) Bilars

Manager Bedrijfsvoering divisie 2, Leids Universitair Medisch Centrum

.. voor een bijna “vergeten” groep patiëntjes

In een ziekenhuis liggen is niet leuk, zeker niet voor kinderen in de bloei van hun leven. Kinderen verdienen daarom steun en hoop. Stichting Franniez biedt een bijna “ vergeten” groep patientjes, kinderen met een chronische ziekte, troost en moed met de Franniez-spiraal. Dat is toch een fantastisch initiatief? Ik steun Franny en haar team daarom van harte. U toch ook?

Paul Bilars 

Lees meer Lees minder

Paul Dirkse

Paul Dirkse

Bestuurder openbaar en speciaal onderwijs Leiden

...ik geef Kinderfonds Franniez graag meer bekendheid


Als bestuurder van het openbaar primair en speciaal onderwijs in Leiden en Leiderdorp ben ik elke dag in touw om samen met de mensen in onze scholen de kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst. Kinderfonds Franniez is er voor de kinderen voor wie die toekomst ongewis is door hun chronische ziekte. De mensen achter Franniez zetten zich in om hen troost en moed te geven, daar geef ik graag meer bekendheid aan. 

Door Franniez te steunen, bent u er voor kinderen die uw steun heel goed kunnen gebruiken. Hoe fijn is dat!

Lees meer Lees minder

Paul van Meenen

Paul van Meenen

Eerste kamerlid en fractievoorzitter in de senaat

… Kinderen hebben mijn hart. In het bijzonder kwetsbare kinderen


Kinderen hebben mijn hart. In het bijzonder kwetsbare kinderen.  Juist voor hen heb ik mij altijd ingezet. Als leraar, rector, bestuurder gedurende 33 jaar in het onderwijs. En 11 jaar als Tweede Kamerlid, woordvoerder onderwijs. Nu als Eerste Kamerlid en fractievoorzitter in de senaat blijf ik dat doen.

Daarom ondersteun ik de missie en het werk van Franniez van harte en ben ik blij en trots ambassadeur van Franniez te mogen zijn.

Lees meer Lees minder

Corien van Starkenburg

Corien van Starkenburg

Bestuurder van Ingrado

Het verhaal vertellen aan je omgeving is echt belangrijk

Mijn naam is Corien van Starkenburg en ik ben bestuurder van Ingrado. Ingrado is een vereniging die staat voor het recht op onderwijs en ontwikkeling. Juist voor kinderen in kwetsbare posities. 

Graag verbind ik mij aan de organisatie Franniez. In een periode waar kinderen niet of gedeeltelijk naar school kunnen is het belangrijk dat er aandacht is voor hen. En als ik de website open word ik heel vrolijk van wat ik zie. Het verhaal vertellen aan je omgeving is echt belangrijk als je ziek bent. Dat helpt en maakt dat je omgeving je begrijpt en normaal tegen je doet. Dat gun ik alle kinderen die langdurig ziek zijn. Echt tof dat jullie Franniez hiervoor kunnen gebruiken!

Lees meer Lees minder

Anne-Marie Geenjaar

Anne-Marie Geenjaar

Verpleegkundig Manager in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Op de kinderafdelingen merken wij dat kinderen vol verwachting uitkijken naar de Franniez. Het geeft kinderen iets om naar uit te kijken en biedt tijdelijke afleiding,  wat resulteert in een moment van vermindering van angst en stress bij kinderen. Een belangrijk doel waar elk kinderziekenhuis voortdurend aan werkt. Ik kan daarom het gebruik van Franniez van hart aanbevelen

Lees meer Lees minder

Background

Doneer en steun chronisch zieke kinderen

Met elke donatie van €35 steunt u een chronisch ziek kind tot zijn 18e verjaardag.

Ik doneer een bedrag van