mensen achter Franniez

Bestuur

Cok van Boheemen

Cok van Boheemen

voorzitter

Samen staan we sterk….

In 2012 werd ik benaderd door Franny die bezig was met de opzet van de Franniez. Ze kon hulp gebruiken met betrekking tot de opzet van de stichting en met name de werkwijze voor het produceren en leveren van de spiralen en tredes voor de Franniez. Ik werd direct enthousiast en kon in mijn adviesrol meewerken aan het succes van de eerste levering aan het LUMC in Leiden. Het was een prachtig stukje teamwerk waar eenieder zijn bijdrage aan leverde.

En teamwerk is één van de belangrijkste facetten van succes. Of je het nu hebt over een bestuur van een stichting, een team in de sportwereld of een sterke familieband, alle samenwerking leidt tot een beter succes dan elk individu zou kunnen bereiken. Niet voor niets is “TEAM” een afkorting van Together Everyone Achieves More.

Nu, recent in 2021 kan ik me weer opnieuw inzetten voor het Franniez team. Het is zo geweldig om te zien wat het team in de afgelopen jaren bereikt heeft. Veel kinderen sparen Franniez, er is een website, een online bestelmogelijkheid, een gezonde goed werkende stichting en een duidelijk beleidsplan. Dit is niet zomaar tot stand gekomen, samenwerking tussen ouders, kinderen, medewerkers in ziekenhuizen en zorginstellingen, donateurs en vrijwilligers hebben dit als team voor elkaar gekregen.

Maar nu willen we verder met de Franniez. Het beleid tot 2025 is er op gericht Franniez groter te maken en meer kinderen te bereiken. Want meer chronisch zieke kinderen moeten troost kunnen vinden bij het verzamelen van de Franniez waarmee ze hun dappere verhaal kunnen vertellen. Daar zetten wij ons als groot Franniez team voor in.

Cok van Boheemen

Lees meer Lees minder

Diana Driebergen

Diana Driebergen

penningmeester

.. zij hebben geen keuze

Een van de dingen waar ik blij van wordt zijn uitdagingen. Uitdagingen in werk of privé, door nieuwe dingen te doen, nieuwe mensen te ontmoeten of taken op te pakken die buiten mijn comfort zone liggen.
Chronisch zieke kinderen staan voortdurend voor uitdagingen, alleen hebben zij geen keuze. Ik had wel een keuze toen ik gevraagd werd penningmeester te worden van Kinderfonds Franniez. En ik ga de uitdaging graag aan.

Franniez is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven en fondsen. Dat schept verantwoordelijkheid, vertrouwen moet waargemaakt worden. Dat betekent dat donaties besteed zullen moeten worden in lijn met de doelstelling van de stichting en dat gelden zo efficiënt mogelijk besteed worden. Het bestuur legt met de jaarrekening elk jaar verantwoording af, zowel over de inkomsten als de uitgaven van de stichting. Ik zal mij inspannen om dat zo transparant mogelijk te doen en in lijn met de regels die voor stichtingen zijn opgesteld.

Diana Driebergen

Partner/registeraccountant bij Driebergen Accountants – Rijnsburg

Lees meer Lees minder

Franny Slingerland

Franny Slingerland

bestuurslid

.. een droom, een wens is uitgekomen

Een eigen verzamelsysteem voor chronisch zieke kinderen.

Al vele jaren werk ik met plezier in de zorg. In het ziekenhuis, de thuiszorg en op de mytylschool heb ik veel kinderen ontmoet. Kinderen zijn voor mij bijzonder in wie zij zijn en in wat zij doen.

In april 2012 zijn wij met dit idee aan de slag gegaan en nu sta ik samen met de initiatiefnemers op de website. Daar ben ik heel trots op. Het kinderboek ”Samen kunnen we alles” bewijst ook bij de Franniez dat dát waar is.

Door samen zoveel te bedenken en te doen, maken we de wereld een heel klein beetje mooier. De wereld van het chronisch zieke kind en het gezin een beetje minder zwaar. Daarom hoop ik dat ons verzamelsysteem een positieve bijdrage mag leveren in het leven van deze groep kinderen en hun familie.

Als kinderverpleegkundige weet ik hoe belangrijk een verzamelsysteem is. Dat stimuleert ons en maakt dat wij met veel energie aan dit project werken!

Bijna 10 jaar verder hebben meer dan 40 zorginstellingen zich aangemeld en krijgen kinderen in het ziekenhuis, via de thuiszorg of met MijnFranniez thuis hun oh zo belangrijke Franniez!

 

Franny Slingerland

Senior kinderverpleegkundige LUMC

Lees meer Lees minder

Marieke Vochteloo

Marieke Vochteloo

bestuurslid

.. wat moest zij nou met een ijzeren spiraal en stickers?

“Jij krijgt van ons een Franniez-spiraal” werd er ruim 2 jaar geleden tegen mijn dochter Emma, toen 10 jaar, gezegd. In eerste instantie stonden wij als ouders de arts een beetje verrast aan te kijken, onze dochter was bijna 11, wat moest zij nou met een ijzeren spiraal en stickers?? Inmiddels weten we wel beter…

Emma heeft een chronische darmziekte en moet daarvoor regelmatig naar het ziekenhuis voor onderzoek en medicatie. We merken dat het Franniez verzamelsysteem Emma en ons op meerdere manieren helpt;

  • Het is een beloning en soms “het zetje in de rug” wat nodig is voor de vervelende en soms pijnlijke of spannende dingen die er gebeuren moeten.
  • Het geeft Emma de gelegenheid te vertellen over, en familie en vrienden een aanknopingspunt om te informeren naar, haar ziek zijn en de ziekenhuisbezoeken.
  • Het geeft een chronologisch beeld van alles wat ze heeft meegemaakt.
  • Het vrolijkt de saaie ziekenhuiskamer op.

Als moeder van een chronisch ziek kind weet ik inmiddels als geen ander wat dit verzamelsysteem kan betekenen. Het mag duidelijk zijn, dat toen mij gevraagd werd na te denken over een plekje in het bestuur van Franniez, ik me zeer vereerd voelde en daar volmondig “JA” op geantwoord heb.

Sinds december 2016 vertegenwoordig ik met trots het “patiëntenbelang” binnen het bestuur.

Marieke Vochteloo

Moeder van Emma en Joris,
leerkracht basisonderwijs

Lees meer Lees minder

Martin Vreeken

Martin Vreeken

bestuurslid

ik kon onmogelijk “niet meedoen”

Vanuit het meewerken op de “ inpak “ van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden (SSOL) kwam ik in aanraking met Kinderfonds Franniez. SOL is een samenwerkingsverband van de “Leidse” special onderwijsscholen en verzorgt o.a. Leren Op Locatie stages voor leerlingen. Groepen met leerlingen, uit verschillende scholen samengesteld, kunnen ervaring opdoen bij o.a. de repro, met kopieerwerk, in de kaarsenmakerij, de tuin, de kantine bij de afhaalbalie, bij de lunchverzorging …… en bij de INPAK afdeling. 

Een groot deel van het werk op de “INPAK” is het “draaien” van de Franniez spiralen. Spiralen in de kokers doen met stickers en folders. Kokers in de dozen verpakken en klaar maken voor verzenden, hoort er allemaal bij. Dit zijn slechts enkele van de werkzaamheden daar, maar heel waardevol voor de leerlingen. Praktisch ervaring opdoen in het productieproces, ontwikkelen van vaardigheden en verantwoording nemen/krijgen en hoe daarmee omgaan.
De één doet aan alle taken/onderdelen mee en een ander verzorgt alleen de stickers in de koker. Ieder draagt, op een eigen manier, bij.

“Vele handen maken licht werk”, noemde ik als aanduiding van al de verschillende taken en handelingen toen Franny een keer bij de “Inpak” langs kwam. Daar kwam ze in later stadium nog een keer op terug en vroeg me toen een bijdrage te geven in het bestuur. 

Na wat verder verdiepen in het Kinderfonds, ik kende immers alleen de inpak, en het bemerken dat zo’n grote groep betrokkenen een bijdrage levert en probeert om Franniez beschikbaar te stellen op veel verschillende locaties, kon ik onmogelijk “niet meedoen”.
Ieder bijdrage en inzet telt…!

Lees meer Lees minder

Comité van aanbeveling

Prof. dr. E.H.H.M. ( Edmond) Rings

Prof. dr. E.H.H.M. ( Edmond) Rings

Afdelingshoofd Kindergeneeskunde WAKZ – LUMC en Erasmus MC

houvast bij een onvoorspelbare tocht!

Franniez staat voor golven moed bij voor- en tegenspoed. Chronisch zieke kinderen leven met hun ouders op de golven van hoop op genezing. Een onvoorspelbare tocht van voor- en tegenspoed. Houvast en uitingen van hoop, waarvoor de treetjes in het spaarsysteem bedoeld zijn, krijgen grote betekenis voor het kind dat verzeild raakt op deze tocht. Van harte ondersteun ik dan ook dit geweldige initiatief, dat zich richt op de onvoorspelbare tocht, op het kind dat de tocht maakt. De kleurige constructie biedt dit houvast en wordt de herinnering aan bijzondere momenten in een leven dat onze steun en houvast maximaal nodig heeft.

Edmond Rings, Afdelingshoofd Kindergeneeskunde WAKZ – LUMC en Erasmus MC

Lees meer Lees minder

Prof. dr. A.M. (Anne Marie) Oudesluys-Murphy

Prof. dr. A.M. (Anne Marie) Oudesluys-Murphy

Kinderarts - sociale pediatrie

..een lichtpuntje en hoop op betere tijden

Het hebben van een chronische ziekte bepaalt niet alleen hoe het kind zijn of haar leven ervaart, maar ook hoe het opgroeit en volwassen wordt. Niet alleen het kind zelf maar ook ouders, broertjes en zusjes worden hierdoor geraakt. Kinderen zijn niet kleine volwassenen, als zij ziek zijn zeuren zij niet. Als zij zich iets beter voelen gaan zij direct aan de slag om alles te doen wat voor hen mogelijk is.

Op momenten dat het niet goed gaat kan een klein moment van extra aandacht en een kleine attentie heel veel doen. Het kind kan de pijn en narigheid even vergeten, genieten en weer kind zijn. Ook al is het maar heel kort, het geeft een lichtpuntje en hoop op betere tijden.

Vriendelijke groet,

Anne Marie

Lees meer Lees minder

Drs. M.W.M. (Marc) Eling

Drs. M.W.M. (Marc) Eling

Kinderarts Slingeland ziekenhuis Doetinchem

...fantastisch systeem geeft én moed én hoop

Naar de dokter gaan of naar het ziekenhuis vindt niemand leuk. En zeker voor kinderen is dat vaak een spannend en vervelend moment. Ze weten niet of er nog geprikt moet worden of dat de dokter nog een ander onderzoek bedacht heeft. Een aantal van hen moet helaas naast de bezoekjes en de onderzoeken ook nog regelmatig worden opgenomen. En ook tijdens een dergelijk opname ondergaan de kinderen dan de nodige behandelingen. Met name voor de kinderen met een chronische ziekte, is dit een steeds maar weer terugkerend probleem. Voor die kinderen is er nu een fantastisch systeem bedacht: de Franniez.

Elke keer dat een kind op polibezoek komt, opgenomen moet worden of een onderzoek moet ondergaan krijgt het Franniez. Daarmee kan hun eigen spiraal worden gevuld. Het ondersteunt de kinderen die het toch al moeilijk genoeg hebben en geeft en moed en hoop. Omdat de stichting Franniez geheel draait op vrijwilligers en dus volledig afhankelijk is van sponsors en donoren, hoop ik dat u deze aanbeveling van harte wil aannemen van mij en een bijdrage wilt doneren. Elke cent daarvan gaat naar dit fantastische project !

Marc Eling kinderarts Slingeland ziekenhuis Doetinchem

Lees meer Lees minder

Mr. drs. P. (Paul) Bilars

Mr. drs. P. (Paul) Bilars

Manager Bedrijfsvoering divisie 2, Leids Universitair Medisch Centrum

.. voor een bijna “vergeten” groep patiëntjes

In een ziekenhuis liggen is niet leuk, zeker niet voor kinderen in de bloei van hun leven. Kinderen verdienen daarom steun en hoop. Stichting Franniez biedt een bijna “ vergeten” groep patientjes, kinderen met een chronische ziekte, troost en moed met de Franniez-spiraal. Dat is toch een fantastisch initiatief? Ik steun Franny en haar team daarom van harte. U toch ook?

Paul Bilars 

Lees meer Lees minder

M.G. (Maria) de Taeye – Veldhuijzen

M.G. (Maria) de Taeye – Veldhuijzen

verpleegkundig hoofd WAKZ, LUMC

..een mogelijkheid om erover te vertellen

Een opname in een ziekenhuis, allerlei onderzoeken, bloedafnames. Een kind met een chronische ziekte krijgt hier regelmatig mee te maken. Een teken van troost en steun is dan heel welkom. Daarom ben ik heel blij met het initiatief van kinderverpleegkundigen van het LUMC, die als geen ander weten wat een kind, dat chronisch ziek is, moet meemaken. De Franniez, kleurig in het thema strand en zee, kunnen een kind niet alleen troost bieden, maar ook de mogelijkheid geven om de omgeving wat meer te vertellen over bijvoorbeeld het verblijf in het ziekenhuis.

Van harte steun ik dit warme initiatief.

Maria de Taeye – Veldhuijzen

Lees meer Lees minder

Background

Doneer en steun chronisch zieke kinderen

Met elke donatie van €35 steunt u een chronisch ziek kind tot zijn 18e verjaardag.

Ik doneer een bedrag van